Telefon: 16-631-30-58 lub 16-631-34-43 | Informacje i rezerwacje: 16-631-30-04

Wpisy do rejestrów

Informujemy, że Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju posiada następujące wpisy:

  • Wpis nr OR/18/0009/13 z 24.02.2013r. do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich. Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 24.02.2016r.
  • Wpis nr OD/18/0010/13 z 22.04.2013r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne.
    Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 23.04.2016r.